Chào mừng Bạn - Người Yêu Sách

Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.
-Rene Descartes-