Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Sống theo phương thức 80/20

Ở quyển sách này, tác giả của nguyên lý 80/20 tập trung chỉ cách để thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Theo ông, chìa khóa của sự thành công là tập trung vào chỉ vài thứ thật sự quan trọng, vài phương pháp mang lại cho chúng ta điều chúng ta muốn, và hành động dựa vào đó, bỏ đi những thứ vặt vãnh làm ngăn cản cuộc sống.
Phương cách 80/20 cho bạn thấy cách áp dụng những ý tưởng của 80% vào 20% tốt nhất của bạn để thành công về tài chính, mối quan hệ, có cuộc sống tốt đẹp và giản dị, và sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch hành động cá nhân để thay đổi cuộc sống.

Mục lục:

Lời tựa 7
Phần 1: Giới thiệu
Ý tưởng là gì?
Sáng tạo nhiều từ số ít
Chúng ta sở hữu toàn bộ thời gian trong thế giới này
Phần 2: Tạo nên cách sống và cuộc sống
Tập trung vào 20% tốt nhất của bạn
Vui với công việc và thành công
Vén màn bí ẩn của đồng tiền
Những mối quan hệ theo cách 80/20
Cuộc sống đơn giản và tươi đẹp
Phần 3: Hãy để điều đó diễn ra
Sức mạnh của hành động tích cực không lãng phí
Kế hoạch hạnh phúc 80/20 của bạn

Download ebook Sống theo phương thức 80/20

Download ebook pdf

NguoiYeuSach.Com

2MB .pdf

Xem trực tuyến ebook Sống theo phương thức 80/20

Xem Online

Mua sách giấy ủng hộ Tác giả

 mua sách tiki  mua sách Fahasa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét