Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

250 bài thuốc Đông Y - Cổ truyền chọn lọc

Lý, Pháp, Phương dược là những nội dung chủ yếu của Đông y học lâm sàng và cũng là những kiến thức cơ bản nhất mà những người thầy thuốc Đông y cần phải biết.

Nội dung gồm 2 phần chính:
- Phần thứ nhất: Giới thiệu một cách khái quát những vấn đề cơ bản về một bài thuốc Đông y.
- Phần thứ hai: Giới thiệu hơn 250 bài thuốc cổ truyền được chọn lọc trong các sách kinh điển Đông y như: Thương hàn luận, Kim quĩ yếu lược, Ôn bệnh điều biện, Y tôn kim giám, Chứng trị chuẩn thăng, Y tông tâm lĩnh… và được phân thành 17 chương theo dược lý cổ truyền. Mỗi bài thuốc đều được ghi rõ thành phần cách cùng, giải thích bài thuốc theo dược lý cổ truyền và cuối cùng có phần ứng dụng lâm sàng Đông – Tây y, có bài thêm phần “phụ phương” để tiện tham khảo.

Mục lục

Chương 1: Những bài thuốc giải biểu
Chương 2: Những bài thuốc thanh nhiệt
Chương 3: Những bài thuốc khu hàn
Chương 4: Những bài thuốc tả hạ
Chương 5: Những bài thuốc hòa giải
Chương 6: Những bài thuốc song giải biểu ly
Chương 7: Những bài thuốc trừ thấp
Chương 8: Những bài thuốc trị phong
Chương 9: Những bài thuốc nhuận táo
Chương 10: Những bài thuốc tiêu đàm
Chương 11: Những bài thuốc tiêu đạo
Chương 12: Những bài thuốc lý khí
Chương 13: Những bài thuốc lý huyết
Chương 14: Những bài thuốc bổ
Chương 15: Những bài thuốc cố sáp
Chương 16: Những bài thuốc an thần
Chương 17: Những bài thuốc khai khiếu

Download ebook 250 bài thuốc Đông Y - Cổ truyền chọn lọc

Download ebook

Tải sách miễn phí

490 KB .chm

Xem trực tuyến ebook 250 bài thuốc Đông Y - Cổ truyền chọn lọc

Xem Online

Mua sách giấy ủng hộ Tác giả

 mua sách tiki  mua sách Fahasa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét