Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Trưởng thành trách nhiệm là chính mình

Giới thiệu sách Trưởng thành trách nhiệm là chính mình
Thư viện Ebook miễn phí
Quyển sách để lại trong tôi nhiều cảm nhận. Phải nói rằng khi Osho nói một vấn đề nào đó, Ông trở nên toàn bộ với nó. Con người của tri thức đi từ A đến B, còn con người của tâm linh đi từ A đến A sâu hơn. Có lẻ Osho là con người của toàn bộ, ông ta đi theo mọi hướng. Đọc xong quyển sách này bạn có thể hiểu chút ít về trưởng thành. Đọc lại lần 2, lần 3, bạn bắt đầu cảm nhận được. Đọc nó thật chậm, để cho quyển sách ngấm vào bạn, để cho bạn hòa vào nhịp điệu của nó. Tôi xin trích dẫn ở đây một vài đoạn tâm đắc trong quyển sách. Nếu bạn đọc sách của Osho và cảm thấy khó hiểu, lời khuyên của tôi là hãy cứ đọc tiếp vì lời Osho không phải để hiểu, hãy để nó tự đi vào trong bạn.
Trưởng thành nghĩa là giành lại hồn nhiên bị mất của bạn, đòi lại thiên đường của bạn, trở lại thành đứa trẻ lần nữa.
Nếu bạn sống một kinh nghiệm về giận dữ một cách toàn bộ, bạn sẽ không bao giờ giận dữ lần nữa được. Một kinh nghiệm về giận dữ sẽ là đủ để dạy r ằng điều đó là ngu xuẩn, điều đó là ngớ ngẩn, điều đó đơn giản ngu si - không phải nó là tội lỗi, nó đơn giản là ngu si. Bạn đang tự làm hại mình và làm hại người khác, chẳng để làm gì. Sự việc đó không xứng với nó. Thế thì bạn đang trưởng thành dần lên. Ngày mai tình huống này sẽ được lặp lại nhưng giận dữ sẽ không lặp lại nữa. Và người đang thu được trưởng thành đã không quyết định rằng mình sẽ không giận dữ lần nữa, không - đó là dấu hiệu về người còn chưa trưởng thành. Người trưởng thành không bao giờ quyết định về tương lai; bản thân sự trưởng thành lo điều đó. Bạn sống hôm nay - chính việc sống đó sẽ quyết định ngày mai sẽ thế nào; ngày mai sẽ bắt nguồn từ hôm nay.
Phật đau khổ vô hạn và Phật thích thú vô hạn. Bao giờ cũng nhớ, bất kì khi nào bạn đạt tới đỉnh cao, thì thung lũng sâu cũng được tạo ra đồng thời. Nếu bạn muốn lên tới cõi trời, gốc rễ của bạn sẽ phải ăn tới chính địa ngục. Bởi vì bạn sợ đau đớn nên bạn không thể trở nên nhận biết - và thế thì bạn không thể học được gì cả.
 Trưởng thànhnhận biết. Già đi chỉ là làm phí hoài bản thân mình.

Nghe Audio book Trưởng thành trách nhiệm là chính mình


Tải ebook Trưởng thành trách nhiệm là chính mình - Osho

PDF EPUB

Xem online Trưởng thành trách nhiệm là chính mình - Osho

Xem trực tuyến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét