Tải file mp3 từ video youtube

Thường thì trên trang của NYS có các audiobook dưới dạng video youtube để các bạn tiện theo dõi. Nguồn này khá phong phú và link ít bị die.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn tải mp3 về máy tính hay điện thoại để nghe cho tiện thì có một cách khá đơn giản cho bạn.

1. Bấm vào biểu tượng Youtube để lấy link của video

2. Thêm ký tự "pp" phía sau chữ "youtube" rồi ấn Enter

Ví dụ: link youtube là https://www.youtube.com/watch?v=7m2nMTpBqrI
Bạn sửa nó thành https://www.youtubepp.com/watch?v=7m2nMTpBqrI

3. Chọn định dạng để tải về